Gdy Twój bliski przekroczy granicę wyznaczonej w aplikacji strefy - otrzymasz powiadomienie w aplikacji „Bezpieczna Rodzina” .
Urządzenie umożliwia rozmowy głosowe. Możesz zarówno dzwonić na urządzenie, jak i wykonywać połączenia za jego pomocą.
Dzięki ładowarce magnetycznej ładowanie urządzenia jest bardzo proste.
Naciskając przycisk SOS, możesz w każdej chwili powiadomić bliskiego o tym, że potrzebujesz pomocy. Twój opiekun zostanie zawiadomiony o wywołaniu alarmu SOS i będzie w stanie szybko zareagować.
Gdy upadniesz, Twój bliski otrzyma powiadomienie o upadku i Twojej lokalizacji. Dzięki alarmowi będzie mógł natychmiast zareagować i udzielić Ci pomocy.