Monitoring zdrowia

Wyzwania i korzyści opieki nad rodzicami na odległość

zdalna opieka

Opieka nad starzejącymi się rodzicami to temat trudny, szczególnie jeśli dzieli was wiele kilometrów. Z pomocą na odległość wiążą się różne wyzwania i trudności, ciężko jednak nie dostrzec korzyści i satysfakcji płynącej ze wsparcia rodziców. Jak to robić na odległość?

Jakie są trudności i wyzwania opieki nad rodzicami na odległość?

Opieka nad seniorami to nie tylko problem wielu dorosłych dzieci, ale i kwestia społeczna, o której mówi się coraz więcej. Dlaczego? Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Specjaliści szacują, że na świecie żyje obecnie ponad 800 milionów ludzi po 60. roku życia. W roku 2050 roku grupa ta będzie liczyć 2 miliardy.

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Z tego powodu jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania, które pozwalają pokonywać trudności i wyzwania, jakie wiążą się z opieką nad rodzicami na odległość, ale i osobiście. Dzięki nim łatwiej też dostrzec korzyści, czerpać płynącą ze wsparcia bliskich radość i satysfakcję.

Trudności i wyzwania związane z opieką nad rodzicami na odległość są bardzo różne. Najczęściej dotyczą problemów z zorganizowaniem opieki doraźnej czy stałej. Jej wymiar w dużej mierze zależy od stanu zdrowia rodziców, zakresu opieki, jakiej wymagają, także kondycji psychicznej, sytuacji materialnej, ale i społecznej (niektórzy są samotni, innych otaczają ludzie, na pomoc których można liczyć).

Bywa, że schorowane osoby w podeszłym wieku są zdezorientowane i nie wiedzą, kiedy mają zażywać leki czy jak poradzić sobie z prozaicznymi czynnościami dnia codziennego, takimi jak zakupy, porządki czy sprawy urzędowe. Inni seniorzy — dotychczas aktywni i zdrowi — nie radzą sobie z utraconą niezależnością, chorobą i nadmiarem czasu wolnego. Jeszcze inni potrzebują opieki stałej, ponieważ nie są w stanie samodzielnie umyć się, zjeść czy ubrać.

Stąd wymiar opieki nad rodzicem ma różny zakres. Może obejmować tak przypominanie o wizytach u lekarza i badaniach kontrolnych, jak i robienie zakupów czy wykonywanie prac domowych czy konieczność całodobowego nadzoru bądź zabiegów, takich jak karmienie, ubieranie, mycie (rodzic wymaga opieki przy najprostszych czynnościach).

Trudności i wyzwania opieki nad rodzicami na odległość – jak sobie radzić?

Jak sobie poradzić z wyzwaniami związanymi z opieką nad rodzicami i co robić, by pokonać trudności mieszkając tak „za miedzą”, jak i wiele kilometrów od nich, na przykład za granicą? Brak możliwości częstych spotkań z mamą i tatą, co wyklucza osobistą pomoc nie oznacza, że wsparcie nie jest możliwe. Rozwiązań, usług i technologii, które się sprawdzają, jest naprawdę wiele.

Podstawą zdalnej opieki na odległość nad rodzicami jest komunikowanie się. Rozmowy telefoniczne czy video, także wymiana SMS-ów przy braku bezpośredniego kontaktu to zwykle jedyna sposobność, by być na bieżąco i wiedzieć, co u rodziców słychać, ale i jak się czują, czego potrzebują, jakie mają obawy.

Istnieją różne formy wsparcia osób starszych. Jak sobie radzić? Możliwości jest wiele. Z pomocą przychodzą:

  • pomoce domowe, opiekunki, pielęgniarki, rehabilitanci finansowani ze środków własnych,
  • pielęgniarki środowiskowe, opiekunowie społeczni świadczący usługi w ramach NFZ,
  • dzienne ośrodki opieki,
  • domy opieki społecznej (prywatne i państwowe).

Gdzie szukać pomocy w opiece nad rodzicami na odległość? Dobrze zacząć od rodziny, przyjaciół znajomych czy sąsiadów. Jeśli to zawiedzie, warto szukać pomocy instytucjonalnej, zgłaszając się do MOPS czy GOPS lub agencji i firm, które świadczą prywatne usługi opiekuńcze.

Zdalna opieka nad rodzicami — opaska SOS

Z pomocą przychodzą także nowoczesne technologie, takie jak na przykład opaska SOS (np. Locon Life czy Locon Life Plus). To nowoczesne urządzenie, zadaniem którego jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostarczenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora. Co to znaczy?

Opaska SOS Locon:

  • pozwala na wykonywanie pomiarów parametrów życiowych (ciśnienie krwi, tętno, także saturacja i temperatura ciała w przypadku bardziej zaawansowanej opaski Locon Life Plus),
  • zapewnia stały kontakt dzięki temu, że ma kartę SIM i wbudowany telefon (można wykonywać i odbierać połączenia),
  • powiadamia o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu (czujnik upadku, przycisk SOS),
  • umożliwia wezwanie pomocy. Wysyła alert do opiekuna, ale i ratownika medycznego (opaska Locon Life Plus i usługa teleopieka).

Korzyści i satysfakcja płynące ze wsparcia rodziców na odległość

Z badań opinii publicznej wynika, że większość ludzi uważa, iż starzejącymi się rodzicami powinny zajmować się dzieci. Myślenie w tym kierunku wspiera także art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zobowiązuje rodziców i dzieci do wzajemnego szacunku i wspierania się. Obowiązek opieki na schorowanym rodzicem ma w tym kontekście jednak wymiar bardziej moralny niż prawny.

Z kolei zgodnie z art. 210 kk mówi, że jeżeli dziecko porzuci rodzica jako osobę nieporadną, pozostawiając ją bez opieki i środków do życia, może ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwo (co więcej, na podstawie art. 128, 129 i 133 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic może dochodzić od swojego dziecka alimentów).

Pomoc seniorom nie dla wszystkich jest jednak czymś oczywistym. Niektórzy uważają, że nie mają żadnych zobowiązań wobec rodziców. Co na ten temat sądzą specjaliści? Według nich seniorzy mogą i powinni oczekiwać pomocy od swoich dzieci, jednak pod warunkiem, że łączą ich prawidłowe więzi.

Pomoc, wsparcie i opieka nad rodzicami na odległość to nie tylko powinność, ale i źródło satysfakcji i wiele korzyści. To sposób na wyrażenie miłości, przywiązania i szacunku, a także podziękowania za trud włożony w wychowanie i stworzenie optymalnych warunków do dorastania.

Możliwość opieki nad rodzicami — na odległość czy osobiście — daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i należytego pełnienia swojej roli. Zapewnia spokój, poprawia komfort funkcjonowania. Świadomość trzymania ręki na pulsie pozwala funkcjonować z czystym sumieniem i spokojnie spać.

Nie można zapomnieć o jeszcze jednej kwestii. Opiekowanie się rodzicami ma wymiar wychowawczy — w odniesieniu do swoich dzieci. Ponieważ młodzi ludzie uczą się poprzez naśladowanie rodziców, a priorytety, wartości i zasady są im wpajane w domu rodzinnym, obserwowanie zaangażowanego, oddanego swojej mamie czy tacie rodzica buduje przejrzysty światopogląd, kształtuje odpowiednie postawy i kreuje świat, w którym rodzina jest ważna, a bliscy wspierają się i mogą na siebie liczyć. To zdecydowanie nie do przecenienia.

Polecają nas
Kupiłem opaskę na prezent dla mojego taty, który ma 85 lat, i sprawdza się świetnie. Duże przyciski i głośne sygnały.
Magdalena
(4.8)
Tato jest naprawdę zadowolony z niej i szybko nauczył się obsługi.
K.
(4.6)
Mama nie ogarnia smartfona ta opaska to nasz ratunek. Wreszcie mogę się z nią skontaktować
@andyy
(4.9)