Monitoring zdrowia

Prywatna opieka paliatywna – na czym polega i ile kosztuje?

senior w ośrodku paliatywnym

Zarówno nieodpłatna, jak i prywatna opieka paliatywna obejmuje opiekę nad pacjentami znajdującymi się w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby. Jest realizowana w różnych formach, przy czym najczęściej funkcjonuje jako hospicjum domowe, rzadziej stacjonarne. Kiedy można skorzystać z refundacji świadczeń przez NFZ? Ile kosztuje opieka paliatywna finansowana z własnych środków?

Co to jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to czynności medyczne, które obejmują osoby chorujące na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu i postępujące choroby, wobec których zostało zakończone leczenie przyczynowe, a możliwości specjalistycznego leczenia są ograniczone lub wyczerpane.

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Pojęcie opieka paliatywnej pochodzi od łacińskiego słowa pallium, tłumaczonego jako płaszcz, okrycie wierzchnie, co doskonale opisuje jej istotę. Nie jest nią bowiem leczenie choroby podstawowej, a łagodzenie objawów i dolegliwości, które mają negatywny wpływ na jakość życia. Celem opieki paliatywnej jest uśmierzanie bólu, udzielanie wsparcia psychologicznego i duchowego oraz wykonywanie czynności, które poprawiają komfort funkcjonowania.

Do opieki paliatywnej kwalifikują się osoby w każdym wieku – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – z aktywną i postępującą chorobą zagrażającą życiu. Najczęściej dotyczy to osób z nowotworem złośliwym, niewydolnością wielonarządową czy po udarze, ale i innymi, nieonkologicznymi przewlekłymi chorobami postępującymi, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność sercowo-naczyniowa, choroby naczyniowe mózgu, choroby zwyrodnieniowe mózgu, wady dziedziczne i wrodzone, dystrofie mięśniowe.

Jakie są formy opieki paliatywnej?

W Polsce dostępne są różne formy opieki paliatywnej. To:

 • poradnie medycyny paliatywnej,
 • hospicja domowe (dla dzieci i dorosłych),
 • ośrodki opieki dziennej,
 • hospicja stacjonarne,
 • oddziały opieki paliatywnej.

Opieka paliatywna może być więc świadczona w warunkach, które nie zapewniają całodobowego nadzoru lekarskiego (np. hospicjum domowe, poradnia medycyny paliatywnej, ośrodek opieki dziennej) oraz z całodobowym nadzorem lekarskim (oddział opieki paliatywnej, hospicjum stacjonarne).

Rodzaj wybranej opieki paliatywnej powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz możliwości jego bliskich.

Prywatna opieka paliatywna na czym polega i ile kosztuje

Bezpłatna opieka paliatywna w domu i hospicjum – jak załatwić?

Wszystkie formy opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą być finansowane przez NFZ, jeśli pacjent ma ubezpieczenie, placówka podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a onkolog lub lekarz rodzinny wypisze skierowanie. Musi ono zawierać nazwę i symbol jednostki chorobowej oraz informacje dotyczące przebiegu choroby oraz wyniki badań.

Kiedy przysługuje opieka paliatywna bezpłatna? Aby osoba chora mogła zostać objęta opieką paliatywną refundowaną przez NFZ, w przypadku hospicjum dla dorosłych musi zostać u niego rozpoznana taka jednostka chorobowa jak:

 • choroba nowotworowa (C00-D48),
 • kardiomiopatia (I42-I43),
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96),
 • owrzodzenie odleżynowe (L89),
 • stwardnienie rozsiane (G35),
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24),
 • następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09),
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13).

W przypadku innego rozpoznania trzeba niestety poszukiwać opieki płatnej.

Na czym polega prywatna opieka paliatywna?

Prywatna opieka paliatywna w całości jest prowadzona przez prywatne ośrodki służby zdrowia i finansowana z funduszy pacjenta bądź jego rodziny. Świadczenia medyczne obejmują leczenie farmakologiczne bólu, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ale i innych objawów somatycznych oraz psychicznych. Celem jest poprawa komfortu życiu i zapobieganie powikłaniom. Świadczenia są udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów i rehabilitantów.

Opieka paliatywna może być świadczona zarówno stacjonarnie, jak i w domu pacjenta. W przypadku umieszczenia chorej osoby trzeba pokryć koszty:

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • leków, materiałów pomocniczych,
 • wypożyczenia wspomagającego sprzętu medycznego, np. balkonika, butli tlenowej czy wózka inwalidzkiego.

Zespół opieki paliatywnej współpracuje z zespołami terapeutycznymi, dietetykami, lekarzami różnych specjalności, także duszpasterzami.

Prywatne hospicjum może oferować nie tylko opiekę stacjonarną, ale i w domu osoby chorej. Ponadto do sprawowania opieki w domu nad osobą, która wymaga opieki terminalnej, rodzina może zatrudnić opiekunkę bądź opiekuna. Osoba ta sprawuje opiekę przez kilka czy kilkanaście godzin dziennie, ale i całodobowo (mieszka w domu pacjenta).

Prywatna opieka paliatywna – cennik

Cennik opieki paliatywnej w prywatnych ośrodkach zależy od wielu czynników, takich jak standard placówki, jej lokalizacja czy zakres świadczonych usług, stan i indywidualne wymagania pacjenta.

Nie są to subtelne koszty. Przykładowo:

 • cena za osobodobę pobytu w prywatnym hospicjum to średnio kwota od 100 do 300 zł. Koszt miesięczny wynosi od ponad 3 000 zł do nawet 9 000 zł, jeśli pacjent cierpi na choroby otępienne,
 • prywatna domowa opieka paliatywna (realizowana w domu chorego) wynosi od 50 do 200 zł za dzień,
 • cena wizyty pielęgniarskiej w domu podopiecznego hospicjum przy świadczeniu długoterminowej opieki w domu wynosi średnio od 50 do 100 zł za wizytę.

Ponieważ ceny usług wchodzący w zakres opieki paliatywnej w prywatnych ośrodkach jest bardzo zróżnicowany, przed podjęciem decyzji o współpracy warto zapoznać się z ofertą kilku placówek.

Zdalna opieka nad bliskim dzięki opaskom SOS

Nawet jeśli bliska nam osoba przebywa w prywatnym ośrodku, cały czas możemy pozostawać z nią w kontakcie i monitorować zdalnie stan jej zdrowia. Przyda się do tego jedna z opasek SOS Locon Life lub Locon Life Plus. Kiedy bliska osoba nosi na nadgarstku urządzenie, a opiekun ma na swoim telefonie dedykowaną aplikację, z jej poziomu ma możliwość wykonywania pomiarów takich jak ciśnienie, puls, temperatura i saturacja. Jeśli chory upadnie lub naciśnie znajdujący się na opasce guzik SOS, alarm natychmiast pojawi się na smartfonie opiekuna.

Urządzenie i usługa dają choremu pewność, że mimo dzielącej go z bliskim odległości, jest w stałym kontakcie z członkiem rodziny. Gwarantuje to poczucie bezpieczeństwa i pozytywnie wpływa na stan emocjonalny pacjenta.

Polecają nas
Kupiłem opaskę na prezent dla mojego taty, który ma 85 lat, i sprawdza się świetnie. Duże przyciski i głośne sygnały.
Magdalena
(4.8)
Tato jest naprawdę zadowolony z niej i szybko nauczył się obsługi.
K.
(4.6)
Mama nie ogarnia smartfona ta opaska to nasz ratunek. Wreszcie mogę się z nią skontaktować
@andyy
(4.9)