Rasy psów

Czy pies musi mieć kaganiec?

Owczarek niemiecki w kagańcu

Czy pies musi mieć kaganiec? To pytanie nurtuje wielu właścicieli, zarówno małych, jak i dużych psów. Obecne prawo pozwala na dowolną interpretację, część właścicieli uważa, że może spacerować z psem bez obroży i kagańca, inni zaś twierdzą, że pies musi mieć kaganiec. Co mówi prawo?

Obecnie Artykuł 77. Kodeksu Wykroczeń dotyczy niezachowywania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i brzmi:

Par. 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Par. 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Haczyk w prawie polega na tym, że nie określono, jakie są te “środki ostrożności”. Jedynym zakazem jest puszczanie psów luzem w lesie. Kolejne regulacje prawne dotyczące obowiązku noszenia kagańca to ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Szukając nadal odpowiedzi czy domowy pies musi mieć kaganiec, sięgamy do lokalnego prawa.

Czy pies musi mieć kaganiec czy smycz? Lokalne prawo

Na terenie Polski istnieje prawie dwa i pół tysiąca gmin, które wprowadziły obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu i na smyczy na swoim terenie. Ponadto niezależnie od miasta czy gminy obowiązek posiadania kagańca obowiązuje psa zawsze podczas przewozu komunikacją miejską, o których możemy przeczytać w przepisach porządkowych. Przykładem jest uchwała porządkowa na stronie warszawskiego przewoźnika miejskiego:

“§ 14. 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach oraz wprowadzanie na teren stacji metra: 1) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt; 2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy; 3) psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej …”.

Aby mieć stuprocentową pewność, czy pies musi mieć kaganiec, warto sprawdzić w swoim obecnym miejscu zamieszkania, jakie prawo lokalne obowiązuje. Przykładowo w Krakowie jest całkowity zakaz wprowadzania psów na tereny placów zabaw, kąpielisk czy boisk szkolnych, w Lublinie pupile mogą poruszać się bez smyczy, ale tylko w kagańcu, zaś w Warszawie dopuszczone jest swobodne spacerowanie psa w obroży pod stałą kontrolą właściciela.

 

Które psy muszą nosić kaganiec?

Wielu weterynarzy przekonuje, że nie istnieją rasy psów agresywnych, i nie wymaga się listy psów z obowiązkiem noszenia kagańca. Osobowość psa zależy od jego ułożenia i wychowania.  Do najbardziej kontrowersyjnych i restrykcyjnych przepisów odnośnie noszenia kagańców przez psy należą przepisy wcześniej wspomnianego miasta Kraków.

Art. 26 ustęp 3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

 1.  prowadzenia psa na uwięzi w taki sposób aby zapewnić pełną nad nim kontrolę, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca – taki pies może być prowadzony wyłącznie przez osobę pełnoletnią; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec skutecznie zapobiegający pogryzieniu, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem,
 2. nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych oraz terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli i żłobków.

 

Lista psów agresywnych

Wspomniana lista psów uznawanych przez agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 77, poz.687). Rasy psów, które powinny bezwzględnie nosić kaganiec to:

 • amerykański pit bull terrier
 • pies z Majorki
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski.

 

Pozostałe rasy psów nie mają obowiązku noszenia kagańca, chyba że prawo gminy głosi inaczej. Na tle nieprecyzyjnych i różnorodnych przepisów warto wdrożyć kilka środków ostrożności oraz przygotować odpowiednią wyprawkę dla naszego czworonoga, wpisując się tym samym we wszystkie regulacje.

 1. Zachowaj realną i pełną kontrolę nad psem. W przypadku agresywnego, dziwnego zachowania unikaj sytuacji, w której pies może mieć kontakt z obcym człowiekiem, dzieckiem lub innym zwierzęciem.
 2. W przypadku ras agresywnych właściciel zawsze powinien mieć kaganiec dla psa.
 3. Zawsze bezpieczniej puszczać psa bez smyczy, lecz w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych.
 4. W przypadku ucieczki psa warto zaopatrzyć go w lokalizator GPS dla zwierząt. Ta ultralekka, wodoodporna obroża pomoże odnaleźć zwierzę w jak najszybszym czasie, wskazać lokalizację i podsłuchać otoczenie, w jakim się znajduje.

Polecane produkty

Lokalizator GPS dla psa Locon Dog Max

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 249 zł
334,00 598,00