Monitoring zdrowia

Gdzie szukać opieki dla osoby starszej?

Uśmiechnięta rodzina

Nad tym, gdzie szukać opieki dla osoby starszej, zastanawiają się nie tylko sami seniorzy, ale i bliskie im osoby. To konieczne w sytuacji, gdy zaawansowany wiek bądź ograniczenia, jakie narzuca stan zdrowia, utrudniają bądź uniemożliwiają samodzielnie funkcjonowanie. Czy można uzyskać bezpłatną pomoc dla osób starszych? Jakie są inne możliwości? Gdzie ich szukać?

Jakiej opieki szukać dla osoby starszej?

Gdzie szukać opieki dla osoby starszej? Możliwości jest wiele. By wybrać najlepszą opcję, najpierw trzeba zastanowić się nad pożądaną formą oraz wymiarem pomocy. A to zależy od wielu okoliczności. Duże znaczenie ma stan zdrowia seniora, jego sytuacja rodzinna oraz potrzeby i oczekiwania.

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Czasem osoby starsze nie radzą sobie jedynie z samodzielnym załatwianiem niektórych codziennych spraw, potrzeba jest im wyłącznie pomoc w robieniu zakupów czy sprzątaniu, ugotowaniu obiadu czy pójściu do lekarza.

Bywa jednak, że do zakresu obowiązków mają należeć różne zabiegi pielęgnacyjne, obejmujące zarówno pomoc w myciu się, jak i czynności higieniczne wykonywane u osoby leżącej. Często niezbędna jest także opieka medyczne (obejmująca np. robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, podawanie leków czy podłączanie kroplówki).

Rozważenie powyższych aspektów jest ważne, ponieważ pozwala nie tylko ustalić, jakiej opieki szukać dla osoby starszej i gdzie jej szukać, ale i określić kompetencje opiekuna.

Gdzie szukać opieki dla osoby starszej? To zależy od wybranej opcji, ponieważ seniorem mogą opiekować się:

  • bliscy (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • pracownicy MOPS czy pielęgniarki w ramach działań NFZ,
  • opiekunki i opiekunowie finansowani ze środków własnych,
  • pracownicy dziennych domów opieki,
  • pracownicy DPS-ów (domów pomocy społecznej), zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy hospicjum.

Opieka nad osobami starszymi w domu sprawowana przez bliskich

Opieki dla seniora, zarówno doraźnej, jak i stałej, można szukać wśród bliskich krewnych. Jak zostać opiekunem osoby starszej w rodzinie? Wystarczą chęci i okoliczności życiowe sprzyjające podjęciu takiej decyzji.

Warto pamiętać, że opiekując się seniorem:

  • można ubiegać się o pomoc finansową od uprawnionych do tego instytucji państwowych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ośrodki pomocy społecznej),
  • osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Samodzielna opieka nad rodzicami czy dziadkami, gdy stan ich zdrowia jest poważny, nie zawsze jest możliwa. W takiej sytuacji osoba bliska bez odpowiedniego przygotowania  może nie podołać zadaniu. Wówczas należy zasięgać informacji na temat innych form pomocy seniorom.

Gdzie szukać opieki dla osoby starszej

Opieka nad osobami starszymi – MOPS

Pomocy dla osób starszych można szukać w takich instytucjach jak miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej. Placówki organizują i świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy.

Jedną z form pomocy jest domowa opieka pielęgniarska (w ramach działań NFZ). Opieka długoterminowa dotyczy pacjentów wymagających – ze względu na problemy zdrowotne – systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Udziela się jej w warunkach domowych, we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Wówczas osoby przewlekle i obłożnie chore regularnie odwiedza pielęgniarka, która wykonuje wszelkie niezbędne czynności pielęgnacyjne.

A opiekunka z MOPS – jak załatwić formalności? Aby uzyskać taką pomoc, należy zgłosić się po skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu. Kolejnym krokiem jest wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej. Pracownik socjalny przeprowadza następnie wywiad środowiskowy, podczas którego ocenia, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Ustala wówczas niezbędny zakres usług. Ile kosztuje opiekunka z MOPS? Odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi około 30,00 zł.

Opieka nad osobą starszą – prywatnie

Do opieki nad osobą starszą można również wynająć prywatnie opiekuna osób starszych. Jak go szukać? Istnieją różne sposoby. Warto pytać znajomych, prosić o polecenie profesjonalisty przez lekarza, szukać ogłoszeń w internecie lub zgłosić się do agencji opiekunek i opiekunów osób starszych, która zajmuje się świadczeniem tego typu usług.

Pomoc osobie starszej w domu jest odpłatna. Jej koszt jest uzależniony od regionu, zakresu obowiązków i liczby godzin pracy zatrudnionej osoby. Może wynosić od 20 złotych na godzinę do kilkuset złotych na dobę w przypadku ciężko chorych wymagających specjalistycznej opieki.

Domy pomocy społecznej i opieka paliatywna

Opieki dla osoby starszej można również szukać w państwowych domach pomocy społecznej (DPS). Wymagane jest w tej sytuacji spełnienie określonych kryteriów.

Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej przysługuje osobom, które:

  • wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności,
  • nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu,
  • rodzina nie ma możliwości zapewnienia im niezbędnej pomocy.

Osoby starsze mogą być również umieszczone w prywatnym domu opieki, z czym jednak wiążą się spore koszty.

Jeżeli senior cierpi z powodu poważnej choroby, a wspólne zamieszkanie z rodziną z nie wchodzi w grę, może wymagać opieki paliatywnej w domu lub specjalistycznych ośrodkach całodobowych (np. zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub hospicjum).

Polecają nas
Kupiłem opaskę na prezent dla mojego taty, który ma 85 lat, i sprawdza się świetnie. Duże przyciski i głośne sygnały.
Magdalena
(4.8)
Tato jest naprawdę zadowolony z niej i szybko nauczył się obsługi.
K.
(4.6)
Mama nie ogarnia smartfona ta opaska to nasz ratunek. Wreszcie mogę się z nią skontaktować
@andyy
(4.9)