Monitoring zdrowia

Kto może opiekować się osobą starszą?

Opiekunka dla starszej osoby

Osoby starsze, ze względu na wiek lub stan zdrowia, często potrzebują pomocy, zarówno stałej, jak i doraźnej. Udzielić jej mogą różne osoby: członkowie rodziny, którzy podejmują się opieki nad seniorem lub specjaliści. Dostępne opcje to pielęgniarska opieka długoterminowa oraz usługi świadczone przez prywatnych opiekunów bądź pracowników różnych placówek.

Kto może opiekować się osobą starszą?

Gdy starsza osoba nie radzi z wykonywaniem codziennych czynności, potrzebuje pomocy – w różnym zakresie. Może ona obejmować jedynie wsparcie podczas wykonywania codziennych czynności, załatwiania spraw urzędowych czy odbywania wizyt u lekarza, ale i inne czynności, tak pielęgnacyjne, jak i medyczne. Kto może pomóc?

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Osobą starszą mogą opiekować się:

  • bliscy (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • pracownicy MOPS, pielęgniarki w ramach NFZ,
  • opiekunowie finansowani ze środków własnych seniora bądź jego rodziny,
  • pracownicy dziennych domów opieki,
  • pracownicy DPS-ów (domów pomocy społecznej), zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych, hospicjów.

Opiekun osoby starszej w rodzinie

W przypadku członka rodziny, osoba bliska może zajmować się rodzicami czy dziadkami doraźnie, jak i na stałe. Jak zostać opiekunem osoby starszej w rodzinie? Przede wszystkim należy zastanowić się nad formą oraz wymiarem pomocy. Duże znaczenie ma stan zdrowia seniora oraz jego potrzeby.

Czasem seniorzy nie radzą sobie jedynie z samodzielnym załatwianiem niektórych codziennych spraw, często jednak niezbędna jest także opieka specjalistyczna bądź medyczne (obejmująca np. robienie zastrzyków, zmianę opatrunku, podawanie leków, podłączanie kroplówki).

Gdy zapadnie decyzja o podjęciu opieki nad seniorem przez członka rodziny, warto wiedzieć, że każdy w takiej sytuacji ma prawo ubiegania się o pomoc finansową od uprawnionych do tego instytucji państwowych. Obowiązek tego rodzaju świadczeń należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jakie to świadczenia? Zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Innym rodzajem świadczenia finansowego jest dodatek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75. rok życia (niektórzy mówią o nim zasiłek opiekuńczy na osobę starszą po 75. roku życia), wypłacany co miesiąc z emeryturą lub rentą. Jest przyznawany z urzędu.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS może uzyskać każda pracująca osoba, która musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i w związku z tym nie może świadczyć pracy.

Warto także pamiętać, że osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przysługuje nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym i wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia).

Opieka nad osobami starszymi – MOPS

Opiekować się osobą starszą może także pracownik MOPS lub pielęgniarka. Usługi opiekuńcze przysługują ludziom samotnym, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności lub chorób nie potrafią się samodzielnie utrzymać oraz osobom, których rodzina nie potrafi zapewnić podstawowego bytu.

Pielęgniarska opieka długoterminowa polega głównie na wsparciu osoby starszej w zakresie medycznym (zmiana opatrunku, wymiana cewnika, leczenie odleżyn czy ran). Nie obejmuje karmienia chorego.

kto może opiekować się osobą starszą

Opiekun osób starszych

Do opieki nad osobą starszą można także wynająć prywatnie opiekunkę lub opiekuna, zarówno na kilka godzin dziennie, gdy osoba starsza nie ma przy sobie nikogo bliskiego do pomocy, jak i na stałe).

Jak szukać opiekuna osób starszych? Warto pytać znajomych, prosić o polecenie specjalisty przez lekarza, szukać ogłoszeń w internecie (lub dać ogłoszenie „zatrudnię do opieki nad starszą osobą”) lub zgłosić się do agencji opiekunek i opiekunów osób starszych, która zajmuje się świadczeniem tego typu usług. Co ważne, zatrudnia profesjonalistów, to jest osoby, które przeszły stosowne szkolenia i kursy.

Pracownicy instytucji pomocy społecznej

Seniorem mogą się także opiekować pracownicy różnych instytucji funkcjonujących w ramach szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej. To dzienne domy opieki, DPS-y (domy pomocy społecznej), zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy hospicja.

Placówka, która sprawuje opiekę i zajmuje się rehabilitacją pacjentów w podeszłym wieku, pobiera za to opłaty. Jeśli ośrodek ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjent może skorzystać z refundacji.

Zdalna opieka nad seniorem

Zdalna opieka nad osobami starszymi, zwłaszcza tymi, które wymagają specjalnej uwagi, stała się niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi, które może pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia seniora, jest opaska SOS z wyświetlaczem Locon Life Plus. Opaska oraz dedykowana do niej aplikacja umożliwiają stałą obserwację pacjenta przez członków rodziny, a także ratownika medycznego, co pozwala na szybką reakcję w przypadku nagłych zmian stanu zdrowia seniora.

Locon Life Plus to narzędzie, które pozwala na zdalne pomiary ciśnienia, pulsu, saturacji i temperatury. Umożliwia lokalizowanie seniora, a także pozwala na dwustronny kontakt telefoniczny – z urządzenia można zarówno dzwonić, jak i odbierać na nim połączenia przychodzące.

Opaska ta jest łatwa w obsłudze, co sprawia, że może być używana przez osoby starsze bez większych problemów.

Polecają nas
Kupiłem opaskę na prezent dla mojego taty, który ma 85 lat, i sprawdza się świetnie. Duże przyciski i głośne sygnały.
Magdalena
(4.8)
Tato jest naprawdę zadowolony z niej i szybko nauczył się obsługi.
K.
(4.6)
Mama nie ogarnia smartfona ta opaska to nasz ratunek. Wreszcie mogę się z nią skontaktować
@andyy
(4.9)