Monitoring zdrowia, Opieka nad seniorem

Opieka nad mężem po operacji — jakie są możliwości?

Opieka nad mężem po operacji wymaga wysiłku i zaangażowania, bardzo często także nakładów pracy i czasu. Wiele zależy od stanu zdrowia partnera, ale i innych okoliczności. Bywa przy tym nie tylko wyczerpująca, ale i trudna w organizacji. Jak sobie pomóc? Jakie są możliwości wsparcia? 

Opieka nad mężem po operacji — jakie są możliwości?

Opieka nad mężem po operacji może być wymagana w różnym zakresie. Czasem wystarczy niewielka pomoc i wsparcie zdalne. Często dobrym wyjściem z sytuacji jest zatrudnienie opiekunki czy opiekuna bądź pielęgniarki czy pielęgniarza. Zdarza się też, że dla kobiet aktywnych zawodowo zajmowanie się małżonkiem wiąże się z koniecznością zwolnienia z pracy. Jakie są możliwości?

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Opieka nad mężem po operacji — zwolnienie lekarskie

Opieka nad mężem po operacji dla wielu kobiet może wymagać skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na opiekę na członkiem rodziny. 

Na płatne L4 mogą liczyć osoby:

  • zatrudnione w oparciu o umowę o pracę i zlecenie oraz właściciele firm. Trzeba opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, tak obowiązkowo, jak i dobrowolnie,
  • sprawujące opiekę nad członkiem rodziny mieszkającym pod jednym dachem,
  • nie ma innego domownika, który mógłby zaopiekować się rekonwalescentem.

Opieka na męża — ile dni? ZUS na tę okoliczność przewiduje 14 dni w roku.

Opieka nad mężem po operacji — zasiłek opiekuńczy

Za opiekę nad małżonkiem, za każdy dzień nieobecności w pracy na podstawie L4, wypłacany jest zasiłek opiekuńczy to świadczenie. 

Opieka nad chorym członkiem rodziny — ile płatne? Kwota zasiłku wynosi 80 procent podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorcy podstawę wymiaru świadczenia za zwolnienie stanowi wysokość dochodu, od którego odprowadzane są składki. W przypadku pracowników oblicza się go w oparciu o średnie wynagrodzenie za pracę z ostatnich 12 miesięcy. Szczegółowe informacje można uzyskać w ZUS.

Opieka nad mężem po operacji — specjalny zasiłek opiekuńczy

Jeśli opieka nad chorym po wyjściu ze szpitala wymaga rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, można ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 złotych. Jakie są warunki?

Osoba wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto zasiłek opiekuńczy jest uzależniony od dochodu rodziny — ten nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Opieka nad mężem po operacji — świadczenie pielęgnacyjne

W przypadku sprawowania długoterminowej, stałej opieki nad mężem po operacji, można starać się o świadczenie pielęgnacyjne, które jest niezależne od dochodu. Problem polega na tym, że z zasady może się o niego ubiegać się matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, o ile nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Warunkiem przyznania świadczenie pielęgnacyjnego jest także to, by niepełnosprawność tej osoby powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Oznacza to, że choć Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że różnicowanie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z Konstytucją, wciąż odmawia się przyznania tego świadczenia małżonkom i innym opiekunom osób dorosłych. Zwykle konieczne okazuje się wejście na drogę sądową.

Opieka nad mężem po operacji — urlop bezpłatny i urlop opiekuńczy

Rozważając opiekę nad mężem po operacji można wziąć pod uwagę także takie rozwiązania jak urlop bezpłatny (nie przysługuje wynagrodzenie) oraz urlop opiekuńczy (5 dni wolnych), które można przeznaczyć na opiekę nad osobą bliską zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym.

Zdalna opieka nad mężem po operacji 

Bywa, że stan rekonwalescenta jest na tyle dobry, że opieka nad mężem po operacji może mieć jedynie charakter zdalny. Wówczas pomocna jest dobra organizacja i planowanie, tak realizacji zadań, jak i przestrzeni w mieszkaniu, ale i zatrudnienie osoby do pomocy, na przykład:

  • pielęgniarki, która zmieni opatrunek czy zrobi zastrzyk,
  • opiekunki czy opiekuna, którzy pomogą w wykonaniu różnych codziennych czynności,
  • rehabilitanta, który wykona z pacjentem wskazane przez lekarza ćwiczenia.

Do pomocy można zaangażować także dzieci, krewnym, przyjaciół czy sąsiadów.

Zdalną opiekę nad mężem ułatwiają także różne nowoczesne rozwiązania i technologie, takie jak na przykład wielofunkcyjne opaski SOS (np. Locon Life czy Locon Life Plus), które pomagają kontrolować parametry życiowe i być w stałym kontakcie, ale i szybko reagować w sytuacjach zagrożenia. Co to znaczy?

Opaska SOS pozwala na zdalne pomiary tętna i pulsu (opaska Locon Life Plus dodatkowo saturacji i temperatury ciała).

  • Ponieważ opaska Locon posiada zainstalowaną kartę SIM, odbierają i wykonują połączenia.
  • Gdy mąż źle się poczuje, upadnie bądź zasłabnie lub znajdzie się w sytuacji zagrożenia (np. bardzo wysokie ciśnienie), zarówno czujnik upadku, jak i przycisk SOS wyśle na telefon opiekuna powiadomienie SMS (gdy wykupiona zostanie usługa teleopieki, alarm zostanie wysłany także do ratownika medycznego).

Rozwiązania oferowane przez opaskę SOS zdecydowanie poprawiają komfort funkcjonowania i zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno rekonwalescenta, jak i czuwającej nad nim żony.