Monitoring zdrowia, Opieka nad seniorem

Opieka nad rodzicem — ZUS. Zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy

Opieka nad rodzicem jest zajęciem, które wymaga uwagi i zaangażowania, często także znacznych nakładów pracy i czasu. W takiej sytuacji wiele osób, by zająć się mamą czy tatą, rezygnuje z pracy. Wówczas wsparciem służą różne instytucje, w tym ZUS, który może wypłacić zasiłek opiekuńczy. Co warto o nim wiedzieć?

Opieka nad rodzicem — ZUS — zwolnienie lekarskie  

Jeśli chodzi o opiekę nad rodzicem, ZUS i polskie prawo przewidują możliwość wykorzystania zwolnienia na opiekę nad członkiem rodziny, czyli mama, tatą, ojczymem, macochą, małżonkiem, teściami, dziadkami i rodzeństwem. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz POZ.

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Warunkiem otrzymania L4 na rodzica jest pozostawanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz opłacanie składki chorobowej. Oznacza to, że zwolnienie na opiekę nad mamą, tatą czy teściami przysługuje osobie, która opłaca obowiązkowe lub dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. 

Zgodnie z ustawą pracownik ma prawo do wykorzystania 14 dni zasiłku opiekuńczego na wymagających opieki członków rodziny w ciągu roku kalendarzowego. 

Opieka nad rodzicem — ZUS — zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Może to być małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat.

Co ważne, zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy:

  • nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę rodzicowi.
  • podczas opieki rodzic pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy i jak długo przysługuje?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy. 

Co istotne, łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. W przypadku opieki nad chorym rodzicem zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad rodzicem, należy złożyć wniosek na druku Z-15B. W zależności od sytuacji potrzebne są także inne dokumenty, takie jak zwolnienie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lub w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA).

Opieka nad rodzicem — gdzie szukać wsparcia?

Opieka nad rodzicem może być absorbująca i wyczerpująca, dlatego warto wiedzieć, gdzie szukać wsparcia. Rozwiązań jest całkiem sporo. W zależności od stanu zdrowia i kondycji mamy czy taty, także potrzeb i zakresu opieki oraz obowiązków, można zdecydować się na takie opcje jak zaangażowanie innych bliskich czy przyjaciół bądź skorzystać z rozwiązań systemowych.

Z pomocą przychodzą bowiem różne — prywatne firmy i instytucje państwowe — tworzące system opieki senioralnej. W jej ramach osobom schorowanym, w podeszłym wieku, oferowana jest zarówno opieka socjalna, jak i zdrowotna, tak doraźna, jak i całodobowa, bezpłatna i finansowana z funduszy własnych. Możliwości jest wiele. To między innymi:

  • opieka pielęgniarska,
  • dzienny dom opieki medycznej,
  • usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodki pomocy społecznej,
  • dom dziennego pobytu
  • zakład opiekuńczo-leczniczy,
  • dom pomocy społecznej.

Opieka nad rodzicem — nowoczesne rozwiązania?

Opiekując się rodzicem, warto także wykorzystywać nowoczesne rozwiązania, to jest urządzenia i gadżety, takie jak kamera bezprzewodowa, bransoletka alarmowa, opaska mierząca ciśnienie i puls, lokalizator GPS dla osoby starszej czy opaska SOS, na przykład Locon Life czy Locon Life Plus. 

Na szczególną uwagę zasługuje opaska SOS, która sprawdza się w wielu okolicznościach, realnie wpływając na bezpieczeństwo i samopoczucie. Dlaczego? Ponieważ zastępuje telefon komórkowy, ciśnieniomierz, czujnik upadku, bransoletkę alarmową czy lokalizator GPS dla osoby starszej.  

Dzięki niej można szybko wezwać pomoc (np. opiekuna lub ratownika medycznego, gdy wykupiona zostaje usługa teleopieki), używając przycisku SOS, ale i wykorzystując czujnik upadku zainstalowany w opasce.  

Opaska przydaje się także do lokalizowania użytkownika (urządzenie posiada wbudowany nadajnik GPS) oraz wykonywania pomiarów różnych parametrów życiowych (ciśnienie krwi, puls, także saturacja czy temperatura ciała).  To dlatego ich posiadanie zapewnia komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa tak osobie starszej, jak i jej opiekunom.

Połączone artykuły