Monitoring zdrowia, Opieka nad seniorem

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — jakie są możliwości?

Choć istnieje wiele innych rozwiązań, dla wielu osób opieka nad rodzicem zamiast pracy jest jedyną słuszną opcją, która umożliwia stałą pomoc i wsparcie mamy czy taty. Niestety, jeśli do dyspozycji nie pozostają istotne oszczędności lub pasywne źródła dochodu, rezygnacja z zatrudnienia, a co za tym idzie dochodów, może być bardzo dotkliwa. 

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — możliwe rozwiązania

Opieka nad rodzicem, który jest w schorowany, w zaawansowanym wieku, to ciężkie i absorbujące zajęcie, które wymaga nakładów energii, ale i czasu. To dlatego wiele osób, by móc zapewnić wsparcie mamie czy tacie, rezygnuje z pracy zarobkowej, co wiąże się z utratą wynagrodzenia. Co w takiej sytuacji? Jest kilka możliwości.

Dowiedz się, jak pokonać nadciśnienie tętnicze
Zapisz się i otrzymaj najnowszy raport

Przede wszystkim osoba rezygnująca z pracy, które poświęca się opiece, może liczyć na pomoc finansową państwa, na przykład w postaci zasiłku opiekuńczego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.  

Ponadto opieka nad rodzicem zamiast pracy może być sprawowana w ramach urlopu bezpłatnego, który niestety nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia oraz urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni wolnych, który można wykorzystać na opiekę nad osobą bliską zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym. 

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy

Osoby płacące ubezpieczenie chorobowe — na opiekę nad rodzicem pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym — mogą otrzymać zwolnienie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Co za tym idzie, w przypadku otrzymania L4 na opiekę nad chorym członkiem rodziny, można skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Co ważne, okres jego wypłaty nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jego wysokość wynosi 620 złotych. Aby go otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe. Dochód z roku poprzedzającego okres otrzymywania zasiłku na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 764 zł netto. 

Świadczenie przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (świadczący o pokrewieństwie 1. i 2. stopnia, np. rodzic i dziecko), jak również małżonkom, gdy nie podejmują pracy zarobkowej lub rezygnują z niej na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dorosłym.

Osoba wymagająca opieki musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, które wiąże się z różnymi wskazaniami, takimi jak:

  • konieczność długotrwałej lub stałej opieki,
  • konieczność pomocy ze strony innej osoby ze względu na znaczne ograniczenia w zakresie samodzielnej egzystencji,
  • konieczność stałego współudziału w procesie rehabilitacji, leczenia lub edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany od momentu wpłynięcia wypełnionego wniosku do końca okresu zasiłkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego przyznaje się specjalny zasiłek opiekuńczy, zostało wydane na czas określony. Wówczas świadczenie przysługuje na okres ważności orzeczenia.

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — świadczenie pielęgnacyjne

Jeśli chodzi o opiekę nad matką czy ojcem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, możliwe jest także uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Nie jest to jednak proste w realizacji, ponieważ przepisy prawa utrudniają uzyskanie świadczenia na osobą dorosłą.

Opieka nad rodzicem zamiast pracy — gdzie szukać wsparcia?

Opieka nad rodzicem zamiast pracy, czyli sprawowana stale, ale także pomoc doraźna bądź wsparcie zdalne, znacznie ułatwia wsparcie innych: 

  • krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, 
  • osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi czy chorymi zawodowo (opiekunka, pomoc domowa, pielęgniarka), z pomocy których można korzystać na zasadach refundacji NFZ lub po opłaceniu usług ze środków własnych (prywatna opieka nad rodzicem),
  • instytucji i placówek tak funkcjonujących w ramach NFZ (dom pomocy społecznej, hospicjum), jak i będących inicjatywami prywatnymi (np. prywatne domy opieki).

W opiece nad seniorem przydają się także różne nowoczesne urządzenia i gadżety, takie jak kamera bezprzewodowa, bransoletka alarmowa, opaska mierząca ciśnienie i puls, lokalizator GPS dla osoby starszej czy opaska SOS, na przykład Locon Life czy Locon Life Plus

Opaska SOS zdecydowanie wyróżnia się swoją funkcjonalnością, ponieważ zastępuje telefon komórkowy, ciśnieniomierz, czujnik upadku, bransoletkę alarmową czy lokalizator GPS dla osoby starszej.  

Dzięki niej można dokonywać pomiarów podstawowych parametrów życiowych, szybko skontaktować się z seniorem, a i wezwać pomoc (np. opiekuna lub ratownika medycznego, gdy wykupiona zostaje usługa teleopieki). Może się to zadziać zarówno przy udziale osoby poszkodowanej (wystarczy, że naciśnie guzik alarmowy SOS) lub automatycznie, dzięki specjalnym czujnikom zainstalowanym w opasce.  

Opaska SOS zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo funkcjonowania osoby starszej bądź chorej, zapewnia spokój oraz poprawia komfort zarówno użytkownika, jak i jej opiekuna.

Połączone artykuły